©

 

De totale oppervlakte van het BinnensteBuitenBos is zo’n 2100m2. De basis van het ontwerp is een gelaagde beplanting als ‘schil’ om een organisch gevormd middenterrein. Dit middenterrein functioneert als open plek in het bos, en bestaat uit asfalt dat voorzien is van een coating in een aardse tint ingestrooid met kwarts zand. In deze coating wordt een creatief spelpatroon aange-bracht.

Vanuit de open plek kan men zich oriënteren op de diverse speel- en verblijfshoeken. Hieronder worden deze plekken beschreven:

hutopzetpomp

strandje; zand-

speelplek  7+

kletssteiger

wadi

moerasje

zitvlonder

BolleBoom

eilandje

insectenhotel

(glij)heuvel

podium/buitenwerktafel

wilgen-tunnel

vlinderheuvel met glijbuis

grassendoolhof

zandspeelplek (jongste kinderen)

ontmoetingsplek (met rollator/kinder-wagen parkeerplek)

schuilplek in wilgenbosje

vlechtheg

picknick-weide

hutten bouwen

watermuur

niet-op-je-gat-pad

takkenril

materiaal-plek hutten bouwen

Bestaande 3-stammige berk

©2010,Lab-Amb8