©

 

Het Concept

Op het BinnensteBuitenBos kan het alledaagse leven vanuit een ander perspectief bekeken worden. Gedachten kunnen ‘binnenstebuiten’ gekeerd worden, b.v. vanaf het dak van ‘de BolleBoom’ (zie foto). Veel ‘loze’ plekjes waar wilde landjes en cultuurrijke plekken (zouden kunnen) ontstaan worden in steden en dorpen vaak volgebouwd, waardoor kinderen nauwelijks nog in contact komen met de natuur en creatief denken. Diepenheim is weliswaar omringd door groen, maar er was voor de aanleg van het BinnensteBuitenBos nauwelijks ‘legaal speelgroen’ waar kinderen dagelijks en zelfstandig naar toe konden.


‘De natuur naar de mensen brengen’ ligt dan ook aan de basis van Het BinnensteBuiten-Bos. De ontwerp-uitdaging hierbij is om het door omwonenden vaak ongewilde contrast tussen de natuurlijke wildernis en de gecultiveerde voortuinen als het ware logisch te maken. Het ontwerp is daarom zó gemaakt dat er contouren van (door vrijwilligers en kinderen gemetselde) stenen muurtjes en ‘rollatorvriendelijke’ paden aangelegd zijn, die natuurlijke begroeiing vorm geeft en in toom houdt. Dit contrast zorgt op deze manier juist voor een verrassend geheel.Jong en oud

Het BinnensteBuitenBos is een ‘speeloase’ in de bebouwde omgeving waar kinderen op een natuurlijke en creatieve manier kunnen spelen en waar volwassenen en ouderen kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten. De lokatie is uniek,: in het centrum van het stadje, omringd door de basisschool, het WoonZorgComplex, senioren- en burger-woningen.

De opzet van het BinnensteBuitenBos is die van een hedendaags zelfvoorzienend en multifunctioneel cutuur- en natuurerf. Er is een permanent houten podium, tevens te gebruiken als werkplek/grote picknicktafel. Er is water, een vuurplek, een onderkomen, eetbaar en bruikbaar groen, net zoals op een authentiek boerenerf het geval was. Met de beplanting kan b.v. op de vuurplek soep worden gemaakt en wol worden geverfd, kleine wondjes worden behandeld en nog veel meer. Oudere mensen weten het nog, de jongeren mogen het weten dat alles wat je nodig hebt in de natuur te vinden is. D.m.v. georgani-seerde activiteiten voor jong en oud worden (seizoens)rituelen en het zelfvoorzienende leven op een hedendaagse manier geïntroduceerd, zodat er een nieuwe authenticiteit ontstaat die past bij nu.


Open plek

Een bos middenin een stad(je) is natuurlijk al raar, maar een open plek in dit bos met een in aardse tinten verhard middenplein is nóg vreemder. En toch is het dít contrast dat het ontwerp zo boeiend en multifunctioneel maakt. Door de organische vormgeving en het kleur- en materiaalgebruik integreert het middenplein op een natuurlijke wijze met de ‘groene schil’. Door deze verharding is het mogelijk om verschillende activiteiten, al dan niet georganiseerd, uit te voeren. Kinderen kunnen (zelf bedachte) spelletjes doen, (sport)verenigingen kunnen activiteiten organiseren, er kunnen (straattheater)voorstellingen gehouden worden, etc. In de winter is het mogelijk om dit middenterrein bij vorst onder water te laten lopen zodat er een ijsbaantje ontstaat. Bovenal zorgt deze open plek voor een centrum, een oriëntatiepunt vanwaaruit men alle speel- en verblijfshoeken kan overzien. Ook zorgt het voor transparantie, zodat mensen zich er ondanks de begroeiing veilig en prettig voelen. Door bewoning rondom is er ruim voldoende sociale controle.


Beheer en Onderhoud

Om dit gevoel van veiligheid te waarborgen, is ook een goed beheer en onderhoud nodig. De gemeente Hof van Twente, de officiële grondeigenaar, geeft Stichting BinnensteBuitenBos structureel een financiële bijdrage om dit te regelen. Vanuit het oogpunt dat groenbeheer en -onderhoud veel leeraspecten bevat, is er een samenwerking met het AOC-Oost. Heel belangrijk is ook onze vaste vrijwilliger voor het onderhoud, zodat mogelijke problemen tijdig gesignaleerd worden. Daarnaast is er hulp van vrijwilligers bij bepaalde onderhoudsactiviteiten.


Doelstelling

Het streven is om het BinnensteBuitenBos een plek te laten zijn waar iedereen, zowel Diepenheimer als passant/recreant, zich even kan ‘opladen’. Het is ‘Natuurlijk Genieten’ in het BinnensteBuitenBos en veel mensen van buiten Diepenheim hebben al verzucht: “Hadden wij ook maar zo’n fijne plek bij ons in de buurt!”.

De BolleBoom

Het Grassendoolhof en de Vlinderheuvel met glijbuis

Klik             voor meer afbeeldingen bij het ontwerp

hierfotos_ontwerp.html

©2010,Lab-Amb8